Nové předměty pro studenty bakalářských oborů

Nove_kurzy2023

Nové předměty pro studenty bakalářských oborů

V letním semestru 2022/23 nabízíme dva nové bakalářské kurzy.

Efektivní a dlouhodobě udržitelné rozhodování je rozhodování na základě faktů (evidence-based decision-making). Předmět JSB102 Politická analýza pro rozhodovatele, který vede Mgr. Ing. Martin Kuta, Ph.D., je určen pro všechny zájemce o tvorbu veřejných politik a analytickou činnost, která stojí v pozadí procesu tvorby veřejné politiky. Absolventi najdou uplatnění kromě veřejné správy i jako asistenti poslanců a senátorů, analytici aparátu politických stran i nezávislých think-tanků. Na výuce předmětu se podílí analytici z Parlamentního institutu Kanceláře Poslanecké sněmovny, expertního útvaru českého parlamentu.

Druhý kurz JSB101 Základy právní normotvorby přednáší JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. Tento kurz nabízí odpovědi na otázky Co je to norma, jak fungují normativní systémy a jak se liší norma morální a právní? Kdo tvoří právo a kým je k tomu oprávněn? Jak se liší právo mezinárodní a vnitrostátní? Proč existují věcné záměry zákonů dříve než legislativní text? Je evropské právo nadřazené národnímu? A jaká je role soudů ve vztahu k parlamentní normotvorbě?