Nové výzvy 4EU+ pro financování projektů

4EU+

Nové výzvy 4EU+ pro financování projektů

Aliance 4EU+ vyhlásila dvě nové výzvy k podávání projektů k financování prostřednictvím SEED4EU+ a 4EU+ Visiting Professorships. Obě iniciativy mají za cíl posílit akademické vazby mezi členskými univerzitami a podpořit nové společné udržitelné projekty.

Termín pro podávání žádostí na obě výzvy je 1. června 2023.

Podrobnosti o evropské univerzitní alianci a o aktuálních výzvách naleznete zde.

Pro více informací můžete kontaktovat také Oddělení zahraničních styků FSV UK na adrese svoz@fsv.cuni.cz nebo přímo koordinátorku 4EU+ na emailu tereza.vosejpkova@ruk.cuni.cz.