Nový magisterský kurz

Nový magisterský kurz

Kurz JSM716 Analýza dat trhu práce a rodiny k ověření ekonomických teorií pod vedením Ing. Emilie Jašové, Ph.D.  je primárně určen pro studenty magisterského programu Veřejná a sociální politika, získané znalosti a dovednosti však využijí i studenti dalších magisterských studijních programů FSV UK. Kurz uvádí studenty do teorie, metodologie a aplikace kvantitativních metod analýzy dat na vybrané oblasti trhu práce, rodiny a obyvatelstva. Zahrnuje přednášky, skupinové diskuse, samostatné studium materiálů, semináře, psaní seminární práce a týmové prezentace.

Důraz je kladen na studium aktuálního teoreticko-empirického výzkumu ze zahraničí, resp. z domova a strategických materiálů, na praktickou aplikaci metod na vybrané oblasti a na prezentaci získaných výsledků.