Opustil nás Michal Kotík

MK

Opustil nás Michal Kotík

Formálně vzato, Michal nebyl nikdy členem naší katedry. Přesto však s ní byl natolik srostlý, že nám všem připadalo naprosto samozřejmé, když s námi zasedal na promocích v taláru. Nebyl u nás pouze asistentem a cvičícím v řadě kurzů, lektorem přednášejícím o lásce, nebo tajemníkem ve státnicových komisích. Michal nebyl ani tak “u nás”, jako “s námi”.

Čest jeho památce.