Projekt MINTE bude řešit integraci migrantů v regionech

SmIR

Projekt MINTE bude řešit integraci migrantů v regionech

FSV UK získala projekt s názvem MINTE (Migrants’ Integration Through Education) na vysoce aktuální téma, kterým je situace migrantů v regionech. Mezinárodní projekt s vysokým aplikačním přesahem se zaměřuje na politiky obcí v oblasti přijímání a soužití s migranty. Ve vybraných zemích (ČR, Polsko, Izrael) se zaměřuje na přístup lokální úrovně k migrantům a skrze výzkum i mezinárodní spolupráci napomáhá obcím vytvářet fungující integrační politiky. Mimo to v projektu vznikne i multimediální kurz o mezinárodní migraci se zaměřením na střední Evropu. Realizováno bude i širší šetření týkající se digitálních kompetencí migrantů s cílem porozumět tomu, jak by měly obce migrantům předávat informace a dobře komunikovat.

Projektové konsorcium: FSV UK, Cracow University of Economics (Polsko), University of Social Sciences and Humanities (Polsko), Ruppin Academic Center (Izrael), Migration Policy Group (Belgie). Mimo projektové konsorcium na projektu spolupracují i organizace občanské společnosti a vybrané obce.

Trvání projektu: 9/2022 – 8/2025