Praktické stáže ERASMUS+

praktické stáže

Praktické stáže ERASMUS+

Stáží se mohou účastnit všichni studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů (tj. i studenti kombinovaného studia a z nečlenských států EU). 

Praktické a absolventské stáže mohou trvat od 2 do 12 měsíců. Minimální počet odpracovaných hodin musí být 20 hod. týdně. Krátkodobé mobility pro doktorandy mohou trvat od 5 dnů do 30 dnů fyzického pobytu v zahraničí.

Stáže se započítávají k délce pobytů Erasmus, které na dané studijní úrovni student již absolvoval. Max. délka na úrovni každého programu je 12 měsíců.

Bližší informace naleznete zde.