Praktické stáže Erasmus+ pro ZS 2023/2024

stáže

Praktické stáže Erasmus+ pro ZS 2023/2024

Podrobné informace k aktuálnímu výběrovému řízení na praktické stáže Erasmus najdete ve vyhlášce.

Praktické a absolventské stáže lze realizovat v následujících členských a nečlenských státech EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Island, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a Turecko

Stáží se mohou účastnit všichni studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů (tj. i studenti kombinovaného studia a z nečlenských států EU). 

Praktické a absolventské stáže mohou trvat od 2 do 12 měsíců. Minimální počet odpracovaných hodin musí být 20 hod. týdně. Krátkodobé mobility pro doktorandy mohou trvat od 5 dnů do 30 dnů fyzického pobytu v zahraničí.

Stáže se započítávají k délce pobytů Erasmus, které na dané studijní úrovni student již absolvoval. Max. délka na úrovni každého programu je 12 měsíců.

Studenti dostávají měsíční stipendium ve výši 630 či 750 EUR (v závislosti na zemi pobytu).

 

Photo by freepik.com