Přijímací řízení na magisterské programy

Přijetí

Přijímací řízení na magisterské programy

Hranice pro postup do druhého kola přijímacího řízení byla stanovena u programu Sociologie. Hranice pro přijetí byla stanovena u programu Veřejná a sociální politika.

Studijní program Hranice pro postup do 2. kola Hranice pro přijetí
Sociologie 36 bodů a vyšší 60 bodů a vyšší
Veřejná a sociální politika - 60 bodů a vyšší

 

Gratulujeme všem úspěšných uchazečům!