Prof. Veselý byl jmenován předsedou expertní skupiny pro Strategii vzdělávací politiky ČR

expertni skupina MSMT

Prof. Veselý byl jmenován předsedou expertní skupiny pro Strategii vzdělávací politiky ČR

V pondělí 7. ledna se poprvé sešel expertní tým, kterému byla ministrem školství mládeže a tělovýchovy svěřena úloha přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030. Osmičlenná expertní skupina má za úkol připravit materiál Hlavní směry vzdělávací politiky České republiky do roku 2030, jehož cílem je stanovení priorit a cílů vzdělávací politiky do roku 2030. Tento text se stane základem nově vytvořené strategie vzdělávacího systému ČR pro dalších deset let.  

Předsedou expertní skupiny byl jmenován prof. Arnošt Veselý z Katedry veřejné a sociální politiky ISS FSV UK, který se mj. podílel na tvorbě aktuálně účinné Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Mezi členy expertního týmu je i Mgr. Daniel Prokop, který působí na Katedře sociologie ISS FSV UK.

Hlavní část přípravy strategie je plánována na rok 2019. Finální podoba klíčového dokumentu vzdělávacího systému v ČR by posléze měla být schválena vládou ČR v druhé polovině roku 2020. Příprava strategie bude doprovázena sérií veřejných konzultací, o kterých bude ministerstvo dále informovat.