Studijní pobyty ERASMUS+ 2023/2024

e+

Studijní pobyty ERASMUS+ 2023/2024

Program Erasmus+ nabízí jedinečnou příležitost vyzkoušet si studium v zahraničí. Přihlašování na studijní pobyty Erasmus+ bude probíhat v termínu 15. - 28. února 2023. Informace k aktuálnímu výběrovému řízení jsou uvedeny v Erasmus+ vyhlášce pro akademický rok 2023/2024.

Erasmu se mohou účastnit všichni studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Každý student si může podat až 3 přihlášky. 

Erasmus+ studijní pobyty lze realizovat v následujících členských a nečlenských státech EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Island, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko