Studujte společnost a sociální a veřejné politiky!

ISS

Studujte společnost a sociální a veřejné politiky!

Přemýšlíte o studiu sociologie, veřejné a sociální politiky nebo sociální antropologie? Termín pro podání přihlášek - 31. března - se blíží! Bližší informace na http://studujnaiss.fsv.cuni.cz/

Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou nebo na tiskopisu SEVT do podatelny FSV UK, více informací naleznete zde.

Na Institutu sociologických studií můžete studovat množství bakalářských studijních programů. Sociologii je možné studovat v kombinaci se sociální politikou, stejně tak jako se specializacemi na sociální antropologii nebo na studia současných společností. V magisterských programech si uchazeči mohou vybrat mezi Sociologií (a v rámci studia pak jednu ze tří specializací "Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie", "Sociální antropologie a kvalitativní výzkum" a "Sociologie, veřejnost a politika") a Veřejnou a sociální politiku, kterou je možné studovat nejen v denním, ale i kombinovaném studiu.