Uchazeči o studium se mohou hlásit do tradičních i nových studijních programů!

UK

Uchazeči o studium se mohou hlásit do tradičních i nových studijních programů!

Uchazeči o studium se mohou hlásit do tradičních i nových studijních programů. Od akademického roku 2018/2019 otevíráme nové bakalářské a magisterské studijní programy. Kromě zavedených studijní programů Sociologie a sociální politika a Sociologie a sociální antropologie (tu je možné studovat jako specializaci bakalářského studijního programu Sociologie) se mohou uchazeči o bakalářské studium sociologie těšit na nový program Sociologie se specializací Studia současných společností. Uchazeči se budou moci i nadále hlásit do bakalářského studijního programu Politologie a veřejná politika.

Na magisterském stupni bude novinkou anglický studijní program Society, Communication and Media připravovaný s Institutem komunikačních studií a žurnalistiky.V nabídce ISS zůstávají české magisterské studijní obory Sociologie (se specializacemi „Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie“, „Sociální antropologie a kvalitativní výzkum“ a „Sociologie, veřejnost a politika“) a Veřejná a sociální politika (denní i kombinované studium). Na ISS je možné studovat i magisterské studium v angličtině, a to v rámci oborů Sociology in European Context a Public and Social Policy.