Vítězem studentské evaluační soutěže 2018 se stal tým studentů z ISS FSV UK

tým Evaluengers s.r.o.

Vítězem studentské evaluační soutěže 2018 se stal tým studentů z ISS FSV UK

Vítězem druhého ročníku Studentské soutěže v evaluaci pořádané Českou evaluační společností (ČES) se stal tým Evaluengers s.r.o. složený ze studentů oboru Veřejná a sociální politika na Institutu sociologických studií FSV UK, jejichž soutěžní návrh byl vybrán porotou jako nejlepší. 

Soutěž proběhla 6. prosince 2018 a tým ve složení Barbora Buřičová, Petr Havlíček, Denisa Kefurtová a Simona Lipková měl 5,5 hodiny na zpracování nabídky na evaluaci projektu „Doma i s Alzheimerovou chorobou“. Zadání vycházelo ze skutečného projektu, který pro potřeby soutěže poskytl Domov důchodců Ústí nad Orlicí. Tým od ČES obdrží voucher na dvoudenní školení v oblasti evaluací „Evaluační minimum“, čeká je prezentace návrhu na výroční konferenci ČES a také účast v Mezinárodní evaluační soutěži v roce 2019.