Vyhlášení 4EU+ Visiting Professorships

4EU+

Vyhlášení 4EU+ Visiting Professorships

Aliance 4EU+ v rámci svého dlouhodobého úsilí o posilování meziuniverzitní spolupráce a excelence vyhlašuje druhý ročník iniciativy 4EU+ Visiting Professorships.

Tento program nabízí ambiciózním vědcům a akademikům jedinečnou příležitost pro sdílení odborných znalostí a získání nových perspektiv prostřednictvím 2-3 měsíčního pobytu na jiné 4EU+ univerzitě. Účastníci mohou přednášet, vyvíjet společné vzdělávací programy, vést výzkumné projekty, využívat vědecké vybavení hostujících univerzit či se podílet na organizaci vědeckých workshopů a konferencí. Program je financován z rozpočtu Asociace Evropské univerzitní Aliance 4EU+.

Přihlašování je otevřeno všem akademickým pracovníkům zaměstnaným na Univerzitě Karlově a dalších 4EU+ univerzitách do 20. května 2024. Plánovaná mobilita musí proběhnout do konce listopadu 2025. 

Veškeré informace o výzvě včetně přihlašovacího formuláře jsou dostupné na webu Aliance

Pokud máte ohledně výzvy jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat Evropské centrum UK na adrese 4euplus@cuni.cz