Vyhlášení výzvy stipendijního programu SYLFF pro rok 2023

sylff

Vyhlášení výzvy stipendijního programu SYLFF pro rok 2023

Výzva stipendijní program SYLFF japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research (TKFD) pro rok 2023 byla vyhlášena. Nabídka je určena pro studenty doktorských programů sociálněvědního či humanitního zaměření a poskytuje finanční podporu ve výši 270 000 Kč ročně po dobu až dvou let na zpracování disertační práce a další výzkumné aktivity.

Žádosti předkládají studenti na fakultu k rukám vedoucí OZS na adresu svoz@fsv.cuni.cz nejpozději do 29. dubna 2023.

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto dokumenty:

  • SYLFF Application Form
  • CV uchazeče s uvedením dosavadní publikační, vědecké nebo umělecké činnosti (max. 2 strany A4)
  • Motivační dopis (max 1,5 strany A4)
  • Doporučující dopis školitele:  Recommendation letter

Další informace jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách