Zapojte se do výzkumu, získejte praktické zkušenosti a kredity

People

Zapojte se do výzkumu, získejte praktické zkušenosti a kredity

Centrum pro otázky životního prostředí UK hledá motivované studenty magisterského a bakalářského cyklu se zájmem o kvantitativní výzkum nebo spotřebu energií

Cílem výzkumu je:
1. Zmapovat spotřebu energií v budovách a možnosti úsporných opatření
2. Navrhnout intervence založené na teoriích chování
3. Provést intervence a zhodnotit jejich dopady na spotřebu a úsporné chování

  • co vám zapojení do výzkumu přinese
  • co účast v projektu obnáší 
  • kde najdete více informací, 

odpovědi na všechny otázky jsou shrnuty v  přiloženém letáčku

Hlaste se nejpozději  do 18. února 2019!