Veřejná a sociální politika

Veřejná a sociální politika

Katedra veřejné a sociální politiky nabízí doktorské studium VSP na FSV UK v Praze připravuje studenty pro vědeckou a pedagogickou práci v základním i aplikovaném výzkumu, na vysokých školách a v dalších oblastech činnosti, které vyžadují vysoký stupeň teoretického a metodologického vzdělání v oboru VSP.

Důležité dokumenty

Seznam členů oborové rady Veřejné a sociální politiky

Informace k doktorskému studiu (předpisy upravující doktorské studium, stipendia pro doktorandy)

Formuláře pro doktorské studium

Postup při interní obhajobě.

Rámcový studijní plán doktorského studia oboru Veřejná a sociální politika (schválen Oborovou radou studijního programu VSP dne 8. 1. 2020).

Tématické okruhy ke státní doktorské zkoušce

Agenda doktorského studia: Ing. Mgr. Olga Angelovská, Ph.D.

Referentka studijního oddělení: Mgr. Denisa Šmejkalová