Veřejná a sociální politika

Veřejná a sociální politika

Jaké problémy trápí naši společnost? Kdo o nich rozhoduje? Na koho dopadají? Co se s nimi dá dělat? A proč ta řešení leckdy nefungují? To jsou základní otázky, které si klademe v magisterském programu Veřejná a sociální politika. Poznáváme a analyzujeme veřejné politiky, jejich vznik, tvorbu, uplatňování i dopady. Přemýšlíme o mechanismech, zákonitostech a paradoxech tvorby politiky, ale zabýváme se i jednotlivými sektorovými politikami (sociální, vzdělávací, rodinná, zdravotní, environmentální, dopravní, politika územního plánování, politika migrace a integrace a další). Hodně se přitom soustředíme na metodologii, rozvíjíme metody a techniky výzkumu veřejných politik (policy research) i analýzy a tvorby politik (policy analysis). Naši absolventi pracují ve veřejné správě, soukromém sektoru nebo nestátních neziskových organizacích jako analytici, tvůrci a realizátoři politik, ale řada z nich pokračuje i ve vědecké a akademické dráze v této mladé, ale dynamicky se rozvíjející vědecké disciplíně.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 

Přijímací zkouška je ústní a je jednokolová.

KONTAKT

Otázky ohledně přijímacího řízení směřujte na prijimacky@fsv.cuni.cz 

Na otázky ohledně studia se můžete ptát studentů ve fakultní FB skupině.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Studium je určeno studentům, kteří hodlají nalézt své profesionální uplatnění ve veřejné správě, v neziskových organizacích, v komerčním sektoru i v politice v roli analytiků, konzultantů, pracovníků poskytujících služby, úředníků či profesionálních politiků. Studium je vhodné pro absolventy bakalářského studia všech oborů FSV, pro bakaláře sociálně vědních oborů jiných VŠ a pro absolventy jiných vysokých škol s dokončeným úplným vysokoškolským vzděláním.

STUDIUM V ZAHRANIČÍ

Studenti mají možnost během studia studovat jeden až dva semestry v zahraničí. Fakulta částečně hradí náklady spojené s výjezdem a pobytem na zahraniční univerzitě. Seznam partnerských univerzit.

Chcete se dozvědět více?

Více informací o samotném průběhu studia najdete v sekci STUDIUM