Veřejná a sociální politika

Veřejná a sociální politika

Jaké problémy trápí naši společnost? Kdo o nich rozhoduje? Na koho dopadají? Co se s nimi dá dělat? A proč ta řešení leckdy nefungují? To jsou základní otázky, které si klademe v programu Veřejná a sociální politika. Poznáváme a analyzujeme veřejné politiky, jejich vznik, tvorbu, uplatňování i dopady. Přemýšlíme o mechanismech, zákonitostech a paradoxech tvorby politiky, ale zabýváme se i jednotlivými sektorovými politikami (sociální, vzdělávací, rodinná, zdravotní). Hodně se přitom soustředíme na metodologii, rozvíjíme metody a techniky výzkumu veřejných politik (policy research) i analýzy a tvorby politik (policy analysis). Naši absolventi pracují ve veřejné správě, soukromém sektoru nebo nestátních neziskových organizacích jako analytici, tvůrci a realizátoři politik, ale řada z nich pokračuje i ve vědecké a akademické dráze v této mladé, ale dynamicky se rozvíjející vědecké disciplíně.