Integrace migrantů prostřednictvím vzdělávání (MINTE)

Integrace migrantů prostřednictvím vzdělávání (MINTE)

Projekt je financován s podporou Evropské komise v rámci programu Erasmus+. Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA220-HED-000087425.

Logo EU  

Výzkumný tým

Marie Jelínková, Ph.D., Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova, Česká republika

Ewa Ślęzak-Belowska, Ph.D. Krakow University of Economics, Polsko

Agnieszka Bielewska. Ph.D. SWPS University of Social Sciences and Humanities, Polsko

prof. Karin Amit, Ruppin Academic Center, Izrael

Sinem Yilmaz, Ph.D. Migration Policy Group, Belgie

Zahájení a doba trvání výzkumu

Zahájení:                  1. 9. 2022

Doba trvání do:     31. 8. 2025

Přidružení partneři

Cíle projektu

Projekt se zaměřuje na situaci migrantů (zejména nově příchozích Ukrajinců) v přijímajících zemích. Cílem tohoto mezinárodního projektu je usnadnit rozvoj funkčních integračních politik obcí v České republice a v Polsku a hledat osvědčené postupy týkající se integrace migrantů v jiných evropských zemích a v Izraeli a poučit se z nich. Kromě toho výzkumníci vytvoří multimediální kurz o mezinárodní migraci, který bude zaměřen především na střední Evropu. V rámci projektu bude realizován výzkum digitálních dovedností s cílem pochopit, jak by obce (a další aktéři) měly poskytovat migrantům informace co nejefektivněji a jak migranty dobře komunikovat. Výzkumné metody budou zahrnovat jak rozhovory s migranty, tak s odborníky. Výzkumníci rovněž uspořádají setkání odborníků, kde budou diskutovat o navrhovaných řešeních.

Podrobněji o projektu

Projekt má tři úzce propojené části:

  1. Inovativní multimediální kurz o mezinárodní migraci se zaměřením na střední Evropu (vede: Ewa Ślęzak-Belowska)

Hlavním cílem této části projektu je vzdělávat a seznámit širokou škálu aktérů (odborníky z praxe pracující s migranty, migranty a osoby s migračním pozadím, akademiky, pedagogy a všechny zájemce o migraci) se současným stavem mezinárodní migrace ve střední a východní Evropě prostřednictvím vytvoření moderních, inovativních a digitalizovaných výukových materiálů. Hlavním výsledkem tohoto pracovního balíčku je poskytnout zájemcům znalosti o mezinárodní migraci v regionu střední a východní Evropy prostřednictvím online modulárního kurzu a souvisejících výukových materiálů.

  1. Komunikace s migranty: digitální kompetence a způsoby komunikace (vede: Agnieszka Bielewska)

Cílem druhé části projektu je připravit doporučení pro úřady a nevládní organizace pracující s migranty ve střední a východní Evropě a v Izraeli, jak co nejefektivněji komunikovat s migranty. Proto jsou stanoveny dva hlavní cíle: (a) shromáždit informace o tom, jak místní a státní orgány, nevládní organizace a další instituce komunikují s migranty a jak se migranti dostávají k informacím o různých aspektech každodenního života v nové zemi; (b) seznámit místní a státní orgány, nevládní organizace a další instituce i širokou veřejnost v tom, jaké jsou nejefektivnější způsoby komunikace s migranty.

  1. Srovnání různých modelů pojetí integrace migrantů z pohledu víceúrovňového vládnutí (vede: Marie Jelínková).

Vzhledem ke složitosti integračních politik a legislativy související s migranty není ani pro odborníky snadné se v těchto politikách orientovat. Projekt proto přinese zjednodušené modely integračních politik migrantů v zúčastněných zemích. Tato část projektu také zprostředkovává inspirativní aktivity vůči migrantům ze všech zapojených zemí. Výběr těchto inspirativních postupů je veden snahou zachytit to, co funguje a je do značné míry přenositelné do jiných zemí, a zaměřuje se na ta opatření, která přispívají k lepšímu začlenění migrantů (především Ukrajinců) v našich společnostech. Posledním výstupem je monografie, která do hloubky a z pohledu zemí střední a východní Evropy, Izraele a EU odpovídá na otázky, např. Jaká je role veřejných činitelů na různých úrovních v procesu integrace? Jaké výzvy je třeba řešit, pokud jde o integraci migrantů? Do jaké míry a jak EU ovlivňuje místní integrační politiky? V neposlední řadě je pak zvláštní pozornost věnována také síťování a zapojení místních aktérů do zkoumaných témat.

Reporty projektu MINTE

Report 1 On digital skills and competencies with recommendations (Israel) Report 1 (Israel)

Report 1 On digital skills and competencies with recommendations (Poland) Report 1 (Poland) 

Report 1 On digital skills and competencies with recommendations (Czech Republic) Report 1 (Czech Republic)

Report 1 Comparative summary report on digital skills and competencies with recommendations Comparative summary

Report 1 O digitálních dovednostech a kompetencích migrantů s doporučeními Report 1 (Česká republika)

Report 2 On digital spaces of migrants (Israel) Report 2 (Israel)

Report 2 On digital spaces of migrants (Poland) Report 2 (Poland)

Report 2 On digital spaces of migrants (Czech Republic) Report 2 (Czech Republic)

Report 2 Comparative Report on Digital Spaces of Migrants in Poland, CzechRepublic, and Israel Comparative Report

Report 2 O digitálním prostoru a migrantech Česká republika Report 2 (Česká republika)

Policy brief EU: Promoting Digital Inclusion of Migrants and Refugees in the EU Policy Policy brief EU

Policy brief: Digital spaces, skills and competencies of Ukrainian migrants in Israel Policy brief Israel