Jarní kolo Fondu mobility UK pro rok 2023

fm

Jarní kolo Fondu mobility UK pro rok 2023

Rektorátní aplikace pro podávání žádostí je přístupná od 1. února 2023. Fakultní deadline podávání přihlášek prostřednictvím této aplikace je stanoven na 20. března 2023 (do 15:00 hod). 

Cílem Fondu mobility Univerzity Karlovy je finanční podpora zejména pro:

  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry     
  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě         
  • studium zahraničních studentů na UK                                                   
  • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí               
  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí

Žádat lze vždy pouze o příspěvek na budoucí mobilitu. Nelze žádat o příspěvek na online mobilitu. 

Vyhlášku a podrobnější informace najdete na webu OZS

Dotazy je možné zasílat na veronika.silhova@fsv.cuni.cz, telefonicky 222 112 140 u Veroniky Šilhové, OZS, kancelář 216b.