Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

nadace

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Příspěvky jsou určeny na podporu talentovaných a sociálně potřebných jedinců (včetně působících v zahraničí a připravujících se na realizaci vědeckého projektu) a jsou vypláceny formou cestovních, vědeckých nebo uměleckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia.

Věnujte prosím pozornost podkladovým materiálům žádosti, které obsahují i doporučení vedoucího katedry, ředitele institutu či děkanky fakulty.

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2019: 29. dubna, 17. června, 26. srpna, 21. října, 9. prosince. Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 pracovních před konáním zasedání správní rady.

Podrobné informace a formuláře:

http://www.hlavkovanadace.cz/program_2019.php#03