Podzimní kolo Fondu mobility UK, 19.9. - 19.10.2022

Fond mobility

Podzimní kolo Fondu mobility UK, 19.9. - 19.10.2022

Cílem Fondu mobility Univerzity Karlovy je finanční podpora zejména pro:

  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry     
  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě         
  • studium zahraničních studentů na UK                                                   
  • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí               
  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí

Žádosti prostřednictvím online přihlášky rektorátu musí obsahovat tyto dokumenty:

  • Motivační dopis včetně podrobného plánu studia
  • Potvrzení nominace na výměnu a/nebo dopis o přijetí
  • Doklad o jazykových schopnostech
  • Doporučující dopis
  • Vyplněný formulář žádosti

Podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách Fondu mobility.

Studenti, kteří chtějí financovat své individuální studijní/výzkumné cesty související s jejich diplomovou prací, mohou rovněž žádat o finanční prostředky z Fondu mobility UK za stejných podmínek jako studenti výměnných pobytů.

Dotazy k FM je možné zasílat na studyabroad@fsv.cuni.cz, telefonicky 222 112 221 u Marie Stanovské, OZS kancelář 216.