Stipendia Fulbrightova programu na akademický rok 2025/2026

fulbright

Stipendia Fulbrightova programu na akademický rok 2025/2026

1. dubna 2024 byly otevřeny přihlášky ke stipendiím Fulbrightova programu pro studenty, vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA na akademický rok 2025/2026.

Hlásit se můžete k těmto programům:

  • Fulbrightovo postgraduální stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM.
  • Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny
  • Fulbrightovo stipendium pro profesní odborníky z ČR pro pobyty profesních odborníků (na tři až deset měsíců) určených k výzkumu, studiu a získávání dalších profesních zkušeností.
  • Fulbright-Masarykovo stipendium je pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě.
  • Fulbright-Schumanovo stipendium je evropsko-americký program pro občany EU (Ph.D. studenty, držitele Ph.D. a vzdělávací experty včetně univerzitních administrátorů) pro výzkum témat EU a transatlantických vztahů USA-EU.

Více informací k programům naleznete zde.

Účastnit se můžete série webinářů k jednotlivým stipendiím:

  • 17. dubna 2024 Program pro studenty
  • 18. dubna 2024 Program pro vědce a přednášející
  • 24. dubna 2024 Fulbright-Masarykův program: všechny kategorie
  • 17. května 2024 Webinář pro administrátory ze zahraničních oddělení a oddělení vědy a výzkumu, příslušné proděkany a prorektory, zaměřený na hostování amerických stipendistů

Detailní informace k webinářům včetně registračního formuláře jsou k dispozici zde.