Univerzita Karlova iniciovala vznik protivlivového manuálu pro sektor vysokých škol

Manuál

Univerzita Karlova iniciovala vznik protivlivového manuálu pro sektor vysokých škol

Protivlivový manuál pro sektor vysokých škol, jehož vznik iniciovala Univerzita Karlova, by měl tuzemským vysokým školám pomoci bránit se pronikání zahraničních vlivů. 

Cílem manuálu je připravit vysoké školy na situaci, kdy se mohou stát předmětem zájmu cizí moci a naučit je na tuto situaci adekvátně reagovat. Dokument představuje především souhrn rad a doporučení a zároveň návod, jak se vyrovnat se situacemi s přítomností vlivového působení cizí moci, jak reagovat a postupovat. Materiál se soustředí na popis základních technik a postupů. Poskytuje praktické rady, jak taková rizika řídit, jak nastavit smlouvy s partnery či jak spolupracovat se zahraničními zeměmi. Nechybí ani návody, jak ochránit duševní vlastnictví či výsledky svého vědeckého zkoumání či jak se bránit kybernetickým útokům.

Manuál vypracovalo Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám při Ministerstvu vnitra ČR. 

Manuál naleznete pod tímto odkazem.