Katedra veřejné a sociální politiky

Katedra veřejné a sociální politiky

Katedra veřejné a sociální politiky vznikla v roce 1994 a zajišťuje realizaci studijního oboru Veřejná a sociální politika v navazujícím magisterském studiu a v doktorském studiu v české i anglické (Public and Social Policy) verzi. Na katedře mohou studenti složit také rigorózní zkoušku v tomto oboru. Zároveň se katedra podílí na realizaci bakalářského programu Sociologie a sociální politika ve spolupráci s Katedrou sociologie a bakalářského programu Politologie a veřejná politika s Katedrou politologie Institutu politologických studií. Kromě výuky členové katedry v rámci výzkumné činnosti participují či participovali na řadě českých i mezinárodních projektů (např. GAČR, OPPA, grant UC Berkeley).

Profilujícími předměty oboru veřejná a sociální politi­ka jsou veřejná politika, sociální politika, veřejná ekonomika a veřejné finance, veřejná správa a správní právo, metody analýzy a tvorby politik. Výzkumná činnost členů katedry se zaměřuje na design, formulaci a implementaci veřejných politik, vztahy politiky (politics) a veřejných politik, (policy), teorie veřejné politiky, rozhodování ve veřejném sektoru.

Vedoucí katedry

PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.

E-mail      vnovotny@fsv.cuni.cz

Telefon    +420 251 080 453

Kancelář   3008

Sekretariát katedry

Bc. Aneta Csikósová, DiS. 

E-mail            aneta.csikosova@fsv.cuni.cz

Telefon          +420 778 464 946

Kancelář        Pekařská 641/16, 155 00 Praha 5 - Jinonice, místnost 412

Konzultační   Po   10:00 - 14:30 

hodiny            Út   09:00 - 11:30   

                        St    09:00 - 15:00

                        Čt               -

                        Pá   09:00 - 11:30

Členové katedry VSP

Určujeme směr ve výzkumu ve veřejné politice

Členové katedry rozvíjejí obor publikováním teoretických a metodologických studijních i odborných textů z oblasti veřejné politiky (např. Public policy: a comprehensive introduction 2017, Veřejná politika 2016, Policy analysis in the Czech Republic 2016, Občanský sektor v ohrožení? 2016, Současné metodologické otázky veřejné politiky 2011, Czech elites and general public : leadership, cohesion and democracy 2010, Analýza a tvorba veřejných politik : přístupy, metody a praxe 2007, Manuál prognostických metod 2006).