Veřejná a sociální politika (kombinované studium)

Veřejná a sociální politika (kombinované studium)

Garant: Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.

Koordinátor: PhDr. Petr Witz, Ph.D.

Studium je vhodné pro pracovníky ve státní správě a samosprávě, v neziskových organizacích v rolích politiků, analytiků, konzultantů, úředníků, ale i pro podnikatele.

Ve výuce se kromě oboru veřejná a sociální politika uplatňují pohledy sociologie, ekonomie, politologie, teorie řízení a práva - s důrazem na praktické aplikace v různých oblastech. Studenti jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmech při řešení problémů a při zpracování různých zadání. Jsou podporovány praxe studentů ve vybraných organizacích veřejného či občanského sektoru, studijní pobyty a stáže v zahraničí. Výuka probíhá v návaznosti na empirické výzkumy a poradenské aktivity, realizované katedrou veřejné a sociální politiky Institutu sociologických studií.

Profilujícími předměty oboru veřejná a sociální politi­ka jsou:

 • veřejná politika,
 • sociální politika,
 • veřejná ekonomika a veřejné finance,
 • veřejná správa a správní právo,
 • metody analýzy a tvorby politik.

Informace ke studiu

Studijní obor je akreditován jako čtyřsemestrální studium. Seznam předmětů a studijních povinností je uveden v Karolince FSV UK

Teze diplomové práce - šablona

Magisterská státní zkouška

Pro studenty nastupující ke studiu v akademickém roce 2014/15 a dříve se skládá ze čtyř částí:

 • Obhajoba diplomové práce
 • Písemná část - esej
 • Veřejná politika a veřejné finance - 1 otázka
 • Sociální politika a veřejná správa - 1 otázka

Otázky ke státnicím pro studenty nastupující do roku 2014/15 včetně

Pro studenty nastupující ke studiu v akademickém roce 2015/16 a později se skládá ze tří částí:

 • Obhajoba diplomové práce
 • Písemná zkouška: řešení úlohy na zadané téma.
 • Ústní zkouška: odpověď k zadanému tematickému okruhu.

Otázky ke státnicím pro studenty nastupující v roce 2015/16 a později