Doktorské studium Veřejné a sociální politiky

Přijímací zkoušky: doktorské studium veřejné a sociální politiky

Studijní program: SOCIOLOGIE

Studijní obor: VEŘEJNÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA

Termín pro podání přihlášky do doktorského studia: 30. 4. 2019

Termín pro odevzdání projektu doktorské práce: 30.4. 2019

Termín přijímací zkoušky: 10. - 14. 6. 2019

Náhradní termín přijímací zkoušky: 24. 6. - 4. 7. 2019

Místo konání: ISS, U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice