Odevzdání projektů bakalářských a magisterských prací

Projekty závěrečných prací

Odevzdání projektů bakalářských a magisterských prací

Pro následující studijní programy platí, že projekty závěrečných prací se odevzdávají prostřednictvím šablony projektů v elektronické podobě do 30. června 2021, a to zasláním na sekretariát katedry sociologie (jana.vojanova@fsv.cuni.cz). 

  • Sociologie a sociální politika (Bc.)
  • Sociologie a sociální antropologie (Bc.)
  • Sociologie se specializací: Studia současných společností (Bc.)
  • Sociologie se specializací: sociální antropologie (Bc.)
  • Sociologie (Mgr.)

Po schválení garanty studijních programů a vedoucími bakalářských či diplomových seminářů (obvykle do konce srpna) jsou projekty zaneseny do SISu. V případě, že projekt nebyl garantem a/ nebo vedoucím semináře schválen, mohou je studenti v průběhu září přepracovat. Zanesení projektu bakalářské práce do SISu je podmínkou zápisu do kursu Bakalářský seminář I. a Diplomový seminář I.

Studenti bakalářského studia mohou oslovit jako vedoucí práce akademické pracovníky katedry sociologie, studenti SOSP i akademické pracovníky Katedry veřejné a sociální politiky. Studenti všech bc. programů se mohou obrátit s žádostí o vedení i na doktorandy (zde). Při volbě témat závěrečných prací se studenti mohou inspirovat i průběžně aktualizovaným seznamem témat bc. a mgr. prací, pro studenty SOSP pak i zde.

Termíny odevzdání projektů bakalářských a diplomových prací se řídí vyhláškou ředitele 2/2020