Nabízená témata bakalářských a diplomových prací Katedry veřejné a sociální politiky

Nabízená témata bakalářských a diplomových prací Katedry veřejné a sociální politiky

Aktuálně nabízená témata bakalářských a diplomových prací 

Angelovská Olga

Bakalářské a diplomové

 • sociální politika
 • zdravotní politika
 • Multiple Streams Framework

 

Dobiášová Karolína

Bakalářské a diplomové

 • rodinná politika
 • migrační politika
 • zdravotní politika a podpora zdraví
 • sociální politika

 

Frič Pavol

Bakalářské a diplomové

 • Občanská společnost a populizmus
 • Vývoj protikorupční politiky v ČR po pádu Nečasovy vlády

 

Hejzlarová Eva

Bakalářské a diplomové

 • Politika rovných příležitostí žen a mužů
 • Regionální a lokální sociální politika

 

Jelínková Marie

Bakalářské a diplomové

 • Migrační politiky
 • Proces začleňování a přijímání migrantů
 • Migrace a lokální úroveň
 • Výzvy prostorové a sociální mobility
 • Situace nejrůznějších skupin migrantů a migrantek
 • Aplikace různých teorií v oblasti migrace a integrace migrantů

 

Kohoutek Jan

Bakalářské a diplomové

 • Vysokoškolská politika
 • Veřejná správa
 • Implementace veřejných politik

 

Kotherová Zuzana

Bakalářské a diplomové

 • Vakcinační politiky v jednotlivých zemích, antivax, váhavost v očkování
 • Komparativní zdravotní systémy
 • Komparativní zdravotní politika
 • Komparativní primární péče 
 • Role a komparace postavení zdravotnických pracovníků při poskytování (task shifting)
 • Aktéři ve zdravotní politice

 

Mouralová Magdaléna

Bakalářské a diplomové

 • Proč vypadá vzdělávací politika tak, jak vypadá?
 • Aktéři vzdělávací politiky a vztahy mezi nimi
 • Jak se ne/mluví o vzdělávání
 • Neveřejné organizace v českém vzdělávacím systému
 • Vzdělávací politiky na lokální a regionální úrovni

 

Nekola Martin

Bakalářské a diplomové

 • Morální paniky ve vztahu k užívání drog
 • Užívání psychoaktivních látek (legálních i nelegálních) jako sociální problém
 • Odpor místních komunit proti službám pro uživatele drog (NIMBY):
 • Obraz vybrané psychoaktivní látky (tabáku, pervitinu, alkoholu apod.) a jejího užívání v médiích
 • Postoje veřejnosti k uživatelům vybrané psychoaktivní látky (tabáku, pervitinu, alkoholu apod.)
 • Hodnocení dopadů veřejných programů
 • Uživatelé drog jako cílová skupina (nejen) drogové politiky

 

Novotný Vilém

Bakalářské a diplomové

 • Výzkum procesu tvorby veřejných politik v perspektivě jeho teoretických rámců (MSF, ACF, SCF, NPF atd.)
 • Multiple Streams Framework
 • Akademický senát a proces tvorby veřejných politik
 • Politické strany a veřejné politiky
 • Vývoj studia veřejných politik

 

Ochrana František

Bakalářské a diplomové

 • Matematické modelování
 • Veřejné zakázky
 • Veřejné rozpočty a veřejná politika
 • Smart cities

 

Bakalářská témata 

 •  Použití metody matematického modelování v praxi veřejné politiky (analýza na vybraném problému)
 •  Analýza výsledků kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu
 •  Deficitně sestavované státní rozpočty ČR v politice vládnoucích koalic
 •  Etický kodex zaměstnance ve státní správě
 •  Legislativní proces na úrovni vlády
 •  Monokratický princip rozhodování ve veřejné správě
 •  Postup při tvorbě vládního návrhu zákona (případová studie)
 •  RIA (Regulatory Impact Assement) v ČR
 •  Veřejný dluh ČR jako veřejně politický problém v politice parlamentních stran

Magisterská témata 

 • Veřejná správa ve Švédsku (organizace, fungování a reformy)
 • Veřejná správa v Rakousku (organizace, fungování a reformy)
 • Motivační vliv zákona o státní službě na činnost zaměstnanců státní služby v ČR
 • Využití konceptů NPM, NPS a NPG při tvorbě strategických reformních dokumentů veřejné správy
 • Vliv zákona o státní službě na motivaci a činnost zaměstnanců státní služby v ČR
 • Komparace narativního a explanačního modelu v sociálních vědách (aplikace //na teorii veřejné politiky)
 • Legislativní agenda a projevy neperfektností při tvorbě zákona (případ nového zákona o správě voleb)
 • Použití metod manažerské vědy pro podporu rozhodování ve veřejné správě a veřejné politice
 • Využití konceptů NPM, NPS, NPG a neoweberianismu při tvorbě strategických reformních dokumentů veřejné správy v ČR
 • Zablokovaná agenda v legislativním procesu (analýza případů zablokovaných vládních návrhů zákona).

 

Michal Plaček

Bakalářské a diplomové

 • Zelené veřejné zakázky
 • Korupce ve veřejném zadávání
 • Udržitelné veřejné zadávání
 • Akontabilita a výkonnost ve vědě

 

Potůček Martin

Bakalářské a diplomové

 • vymezování veřejně politického problému
 • ideologie ve veřejné a sociální politice
 • rozhodování ve veřejné a sociální politice
 • vládnutí v kontextu globalizace a evropské integrace
 • proměny českého systému důchodového zabezpečení

 

Vejchodská Eliška

Bakalářské a diplomové

 • environmentální politika (různá témata v rámci ochrany životního prostředí, např. politika ochrany půdy před záborem)
 • různé aspekty environmentálních politik analyzované kvalitativními i kvantitativními přístupy
 • sociální aspekty záboru půdy ve vztahu k bydlení a bytové politice
 • dopravní politika

 

Veselý Arnošt

Bakalářské a diplomové

 • vzdělávací politika
 • nástroje veřejné politiky
 • veřejná správa a služby
 • sociologie vzdělávání
 • tematika dětí a mládeže
 • společnost vědění, společnosti 4.0
 • metodologie společenských věd
 • tvořivosti a kognitivní schopnosti