Politologie a veřejná politika

Politologie a veřejná politika

Bakalářský obor Politologie a veřejná politika zajišťují společně Institut politologických studií a Institut sociologických studií FSV UK a je kombinací dvou standardních přístupů k výzkumu politiky. Zatímco první se zaměřuje na výzkum politics a polity, druhý se věnuje policy. Tyto tři vzájemně propojené aspekty politiky vytvářejí, přes umělé disciplinární oddělování, vzájemně provázený systém. Cílem programu je studentům nabídnout komplexní pohled na politický proces a získání znalostí, jak o politických institucích a aktérech, tak o samotném obsahu politiky (policy).

Detailní informace o studiu oboru naleznete na stránkách Institutu politologických studií.