Sociologie se specializací: Sociální antropologie

Sociologie se specializací: Sociální antropologie

Studijní obor je tvořen dvěma příbuznými společenskými vědami: Studium sociologie zahrnuje dějiny klasické sociologie, přehled směrů a osobnosti současné sociologie, seznámení s oborovými sociologiemi a se sociologickým pohledem na současnou společnost. Sociální antropologie klade důraz na důsledný anti-evropocentrismus a v důsledku toho vysvětluje, co je variabilní a co je universální v jednotlivých společnostech a kulturách. Zvláštní pozornost je pak věnována dichotomii společnost – kultura. Velká pozornost je věnována metodologii sociologických a antropologických výzkumů (kvantitativní i kvalitativní), výzkumným technikám i metodám zpracování a analýzy dat , dále potřebným znalostem ze statistiky a matematiky.

Absolventi mohou samostatně provádět dílčí sociální analýzy politického, hospodářského a kulturního života naší společnosti. Budou připraveni pro výzkumnou činnost jak ve středoevropském (českém) prostředí, tak v prostředí zámořských kultur a společností. Najdou uplatnění v institucích řešících jakýmkoliv způsobem většinu současných společenských problémů sjednocující se Evropy i globalizovaného světa. Mohou mj. působit v oblasti poradenství, výzkumu veřejného mínění, výzkumu trhu, v neziskovém sektoru a pod.

Prominutí přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského studia sociologie - viz informace o magisterském studiu.

Od akademického roku 2019/2020 bude výuka sociální antropologie součástí bakalářského programu Sociologie se specializací Sociální antropologie.

Garant

Celkové studijní povinnosti

Seznam studijních povinností je uveden v Karolince FSV UK.

Studijní plán bakalářského studia SOCSA naleznete zde

PŘEHLED VYUČOVANÝCH KURZŮ

Seznam předmětů, jejichž výuku zajišťuje katedra sociologie, naleznete ve fakultním informačním systému.

Vyučující na ISS FSV UK

Seznam vyučujících ve fakultním informačním systému. Zde lze též nalézt konzultační hodiny a emaily vyučujících.

Bakalářská státní zkouška

Nové SZZ a obhajoby v bakalářském studiu pro SCO_SA a SCO_SSS; pilotní režim pro SOSP

 

(přístup k dokumentu je možný pouze přes fakultní emailový účet)