Sociologie se specializací: Studia současných společností (nově od září 2019)

Sociologie se specializací: Studia současných společností

Garant: doc. Jakub Grygar, Ph.D.

Specializace představuje zcela nový studijní program. V průběhu studia budou studenti obeznámeni s aktuálními teoretickými přístupy k pochopení dynamické a komplexní povahy současného světa. Studium jim pomůže v orientaci v současných společnostech, v nichž hrají důležitou roli média, digitální technologie a politika. Studia současných společností věnují pozornost sociálním nerovnostem, stejně tak jako aktuálním fenoménům migrace a spotřeby. Poznávání současného světa přitom neznamená jen poznávání lokální a národní reality, ale i poznávání reality evropské a globální.

Studenti musí absolvovat kurzy bakalářského studijního programu Sociologie a specializace Studia současných společností

Povinné kurzy specializace Studia současných společností 

 • Média a společnost 
 • Aktuální otázky migrací
 • Sociální stratifikace a nerovnosti
 • Úvod do politické sociologie
 • Společnost spotřeby 
 • Gender a společnost
 • Digital Sociology
 • Economic Sociology and European Capitalism
 • Praktika z kvantitativního výzkumu I a II

Povinné kurzy studijního programu Sociologie

 • Úvod do sociologického myšlení
 • Dějiny sociologie I
 • Dějiny sociologie II
 • Současná sociologie
 • Oborová sociologie
 • Úvod do empirického výzkumu pro sociology
 • Základy logiky a matematiky
 • Úvod do statistiky
 • Analýza dat v SPSS
 • Kvalitativní metodologie
 • Kvantitativní metodologie
 • Praktika z kvalitativního výzkumu 
 • Úvod do ekonomie 
 • Úvod do politologie
 • Angličtina pro sociology II

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou pokračovat v některém z magisterských oborů na Fakultě sociálních věd UK i jinde. Jsou schopni provádět analýzy sociálních problémů a jevů s přihlédnutím k historii a současným vývojovým trendům moderních společností. Mají přehled o nejvýznamnějších teoriích v oblasti sociologie a sociální antropologie a rozumí jejich významu pro interpretaci procesů sociální praxe. Dokáží vybrat a aplikovat vhodnou teorii, s přihlédnutím k etice výzkumu navrhnout a realizovat odpovídající výzkumný projekt (design), interpretovat data a navrhovat řešení aktuálních sociálních problémů. Jsou připraveni pro výzkumnou činnost v národním, evropském a globálním kontextu. Najdou uplatnění v základním a aplikovaném výzkumu, a to v akademické sféře, státní správě, nevládních organizacích, ale i ve sférách politiky, obchodu a zahraničních vztahů.

Studium v zahraničí

Studenti mají možnost během studia studovat jeden až dva semestry v zahraničí. Fakulta částečně hradí náklady spojené s výjezdem a pobytem na zahraniční univerzitě. Seznam partnerských univerzit.

STÁTNÍ ZKOUŠKA

Nové SZZ a obhajoby v bakalářském studiu pro SCO_SA a SCO_SSS; pilotní režim pro SOSP

 

(přístup k dokumentu je možný pouze přes fakultní emailový účet)

Studijní plán ke stažení