Sociologie a sociální politika

Sociologie a sociální politika

Bakalářské studium, studijní obor 6703R

Studium je zaměřeno na teoretickou sociologii, metodologii sociologického výzkumu a sociální politiku a poskytuje základní znalosti ve speciálních oblastech, jako je sociální antropologie, ekologie člověka, politická a ekonomická sociologie. Absolventi mohou samostatně provádět sociální analýzy politického, hospodářského a kulturního života společnosti, mohou koncipovat sociální politiku ve státní správě i na místní a podnikové úrovni, působit v oblasti poradenství, výzkumu veřejného mínění, neziskového sektoru a pod. Mohou také pokračovat ve studiu v některém z magisterských kurzů na FSV, zejména sociologie nebo veřejné a sociální politiky.

Prominutí přijímacích zkoušek do magisterského studia viz informace o magisterském studiu.

Garant

Doc. PhDr. Pavol Frič, CSc.

 

Celkové studijní povinnosti

Seznam studijních povinností je uveden v Karolince FSV UK.

 

Bakalářská státní zkouška

Sociologie (1 otázka) seznam otázek

Sociální politika (1 otázka) seznam otázek

Metody a techniky výzkumu (1 otázka) seznam otázek

Státní zkouška z analýzy dat (písemná, možno složit již po 3. semestru studia)

Obhajoba bakalářské práce

 

Přehled vyučovaných kurzů

Seznam předmětů, jejichž výuku zajišťuje katedra sociologie, naleznete ve fakultním informačním systému.

Seznam předmětů, jejichž výuku zajišťuje katedra veřejné a sociální politiky, naleznete ve fakultním informačním systému.

 

Vyučující na ISS FSV UK

Seznam vyučujících ve fakultním informačním systému. Zde lze též nalézt konzultační hodiny a emaily vyučujících.