Politologie a veřejná politika

Politologie a veřejná politika

Rozčiluješ se při četbě novin? Máš pocit, že naše země není dobře řízena? Chtěla nebo chtěl bys tomu porozumět či dokonce přispět k tomu, aby se to zlepšilo? Pak je studium Politologie a veřejné politiky přesně pro tebe. Snažíme se pochopit a vysvětlit, proč politika vypadá tak, jak vypadá. Díváme se přitom jak na prostředí (polity) a procesy (politics), ale zajímá nás i věcný obsah politiky (policy), tedy samotné společenské problémy a jejich možná řešení.

Studijní program nabízí komplexní pohled na politický proces a tvorbu veřejné politiky. Specifikou oboru je, že připravuje studenty na to, aby se stali odborníky (experty) v konkrétních věcných veřejných politikách (např. vzdělávací, zdravotní, sociální atd.). Z tohoto důvodu obsahuje studium předměty jak z oblasti politologie, tak předměty, zaměřené na jednotlivé věcné oblasti (zdravotnictví, školství, sociální věci, kriminalitu atd.). Kromě toho je velká pozornost věnována rozvoji metodologických kompetencí, nezbytných pro analýzu politiky.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Podrobnější informace k přijímacímu řízení najdete zde

KONTAKT

Otázky ohledně přijímacího řízení směřujte na prijimacky@fsv.cuni.cz 

Na otázky ohledně studia se můžete ptát studentů ve fakultní FB skupině.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi programu najdou uplatnění v oblasti státní správy, ve veřejných institucích či neziskových organizacích, ale i v komerční sféře. Mohou také pokračovat ve studiu v některém z magisterských programů přednášených na FSV (zejména Politologie nebo Veřejná a sociální politika) nebo na jiné vysoké škole v České republice či v zahraničí.

STUDIUM V ZAHRANIČÍ

Studenti mají možnost během studia studovat jeden až dva semestry v zahraničí. Fakulta částečně hradí náklady spojené s výjezdem a pobytem na zahraniční univerzitě. Seznam partnerských univerzit.