Sociologie a sociální politika

Sociologie a sociální politika

Bakalářský program  sociologie a sociální politika je výsledkem spolupráce kateder sociologie a veřejné a sociální politiky. Schopnost spolupráce a týmová práce jsou přesně tím, co tento program i jeho absolventy a absolventky charakterizuje. Umějí nejen přemýšlet, ale také komunikovat. Díky tomu se ve společnosti, která dnes na komunikaci bezesporu stojí, budou schopni výborně uplatnit – nejen v organizacích, které se zaměřují na sociální výzkum, ale obecně ve firemní sféře i veřejných úřadech a institucích. Program kombinuje studium sociologické analýzy, sociální politiky a metodologie sociologického výzkumu. 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

O výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích zkoušek (NZS) od Scio a to konkrétně výsledek testu Obecných studijních předpokladů (OSP).

Podrobnější informace k přijímacímu řízení najdete zde 

KONTAKT

Otázky ohledně přijímacího řízení směřujte na prijimacky@fsv.cuni.cz 

Na otázky ohledně studia se můžete ptát studentů ve fakultní FB skupině.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi mohou pokračovat v některém z magisterských oborů na Fakultě sociálních věd UK i jinde. Ti absolventi, kteří nebudou chtít pokračovat v magisterském studiu, jsou - vzhledem k nabyté schopnosti samostatného a kritického myšlení v souvislostech a dovednosti jasně formulovat a analyzovat problém - žádanými pracovníky pro řadu oborů. Jsou schopni kvalifikovaně spolupracovat při organizaci výzkumů společenského, politického, hospodářského a kulturního života společnosti, výzkumu trhu a veřejného mínění, v neziskovém sektoru, umí na základní úrovni koncipovat sociální politiku ve státní správě i na místní a podnikové úrovni, působit v oblasti poradenství, apod.

Studium v zahraničí

Studenti mají možnost během studia studovat jeden až dva semestry v zahraničí. Fakulta částečně hradí náklady spojené s výjezdem a pobytem na zahraniční univerzitě. Seznam partnerských univerzit.

Chcete se dozvědět více?

Více informací o samotném průběha studia najdete v sekci STUDIUM