Sociologie a sociální politika

Sociologie a sociální politika

Bakalářský obor sociologie a sociální politika je výsledkem spolupráce kateder sociologie a veřejné a sociální politiky. Schopnost spolupráce a týmová práce jsou přesně tím, co tento program i jeho absolventy a absolventky charakterizuje. Umějí nejen přemýšlet, ale také komunikovat. Díky tomu se ve společnosti, která dnes na komunikaci bezesporu stojí, budou schopni výborně uplatnit – nejen v organizacích, které se zaměřují na sociální výzkum, ale obecně ve firemní sféře i veřejných úřadech a institucích. Program kombinuje studium sociologické analýzy, sociální politiky a metodologie sociologického výzkumu. 

Studenti musí v rámci studia kromě volitelných kurzů absolvovat i následující povinné kurzy:

 • Úvod do sociologického myšlení
 • Dějiny sociologie I
 • Dějiny sociologie II
 • Současná sociologie
 • Oborová sociologie
 • Úvod do empirického výzkumu pro sociology
 • Základy logiky a matematiky
 • Úvod do statistiky
 • Kvalitativní metodologie
 • Kvantitativní metodologie
 • Analýza dat v SPSS
 • Praktika z kvantitativního výzkumu I
 • Praktika z kvantitativního výzkumu II
 • Praktika z kvalitativního výzkumu 
 • Sociální problémy
 • Úvod do sociální politiky
 • Sociální politika jako společenská praxe
 • Vzdělávací politika
 • Úvod do veřejné politiky
 • Zdravotní politika
 • Veřejný sektor a veřejná správa
 • Úvod do akademické práce
 • Úvod do ekonomie
 • Úvod do politologie
 • Angličtina pro sociology II

 

Přijímací zkoušky

O výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích zkoušek (Scio) a to konkrétně výsledek testu obecných studijních předpokladů (OSP). Podrobné informace a přihláška v univerzitním informačním systému.

Zájemci o bližší seznámení se s vyučovanými obory a katedrou sociologie mohou kontaktovat sekretariát ISS (iss@fsv.cuni.cz; tel. 251 080 216) a domluvit si osobní návštěvu.

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou pokračovat v některém z magisterských oborů na Fakultě sociálních věd UK i jinde. Ti absolventi, kteří nebudou chtít pokračovat v magisterském studiu, jsou - vzhledem k nabyté schopnosti samostatného a kritického myšlení v souvislostech a dovednosti jasně formulovat a analyzovat problém - žádanými pracovníky pro řadu oborů. Jsou schopni kvalifikovaně spolupracovat při organizaci výzkumů společenského, politického, hospodářského a kulturního života společnosti, výzkumu trhu a veřejného mínění, v neziskovém sektoru, umí na základní úrovni koncipovat sociální politiku ve státní správě i na místní a podnikové úrovni, působit v oblasti poradenství, apod.

Studium v zahraničí

Studenti mají možnost během studia studovat jeden až dva semestry v zahraničí. Fakulta částečně hradí náklady spojené s výjezdem a pobytem na zahraniční univerzitě. Seznam partnerských univerzit