Demografie s veřejnou a sociální politikou

Demografie s veřejnou a sociální politikou

TATO  SPECIALIZACE  SE   OD AKADEMICKÉHO  ROKU  2022/2023  NEOTEVÍRÁ.

 

Specializaci Demografie s veřejnou a sociální politikou zajišťují společně Přírodovědecká fakulta UK a Institut sociologických studií FSV UK.  Specializace poskytuje celistvý pohled do celé řady demografických problémů, přičemž v rámci odborných předmětů specializace se studenti seznámí s hlavními principy a postupy formování veřejných a sociálních politik. Studium umožňuje kombinovat poznatky jak z demografické analýzy, populačních odhadů, populačního vývoje České republiky a světa, tak z oblasti vzdělávací, zdravotnické, rodinné a sociální politiky v České republice a světě. Zároveň si studenti osvojí kompetence, které jim umožní kvalifikovaně analyzovat a interpretovat populační vývoj České republiky i světa v širším kontextu společenského vývoje a nalézat odpovědi na klíčové demografické problémy na nadnárodní, národní, regionální i lokální úrovni. Studiem získané znalosti a poznatky umožní absolventům identifikovat, analyzovat a vysvětlovat politické procesy a veřejně-politické problémy a navrhovat varianty jejich možného řešení. Studium demografie probíhá na Katedře demografie a geodemografie PřF UK, studium veřejné a sociální politiky na Katedře veřejné a sociální politiky FSV UK.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Specializace Demografie s veřejnou a sociální politikou se v akademickém roce 2022/2023 neotevírá.